دلو 13 1401

هلمند : یک عسکر در سنگین بقتل رسید

امروز حوالی ساعت 5 عصر، یک پولیس به اصطلاح نظم عامه ، در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین ولایت هلمند، هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

2015/6/5

Related posts