دلو 13 1401

هلمند : یک عسکر در سنگین بقتل رسید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 7 صبح ، نزدیک بازار ولسوالی سنگین ، عساکر پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفتند که در اثر آن یک عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسید .

2015-07-11

Related posts