دلو 12 1401

هلمند : یک عسکر اجیر در نهر سراج کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 7 صبح ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در منطقۀ یخچال از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار یک عسکر اجیر جابجا کشته شده است .

2015/8/25

Related posts