دلو 09 1401

هلمند : یک رینجر دشمن اجیر در مارجه تخریب شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 6 عصر، در منطقۀ سیستانی ولسوالی مارجه ، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفت .

در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید و 2 عسکر اجیر در اثر آن ابجا بهلاکت رسیدند .

2015/6/9

 

Related posts