دلو 14 1401

هلمند : یک تن پولیس در نوزاد توسط دراگانوف بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 7 صبح ، در بازار ولسوالی نوزاد ، یک تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا بهلاکت رسیده است .

2015/5/30

Related posts