دلو 09 1401

هلمند : یک تن پولیس اجیر در ناوه کشته شد

امروز حوالی ساعت 11 ظهر، گزمۀ پیادۀ پولیس اجیر در ولسوالی ناوۀ ولایت هلمند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلایم قرار گرفته است .

در این عملیات که در منطقۀ تریخ ناور صورت گرفت، یک تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسید و متباقی پا بفرار گذاشتند .

2015/6/2

Related posts