دلو 09 1401

هلمند : یک تن پولیس اجیر در سنگین توسط دراگانوف کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 ونیم شام ، یک تن پولیس اجیر در منطقۀ گمبت ولسوالی سنگین هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و جابجا بهلاکت رسید .

2015/5/29

Related posts