دلو 13 1401

هلمند : یک تانک زرهی دشمن در نوزاد منفجر گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، در منطقۀ گرمه کاریز ولسوالی نوزاد ، یک تانک زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار تانک دشمن کاملا تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند .

پس از این انفجار نیروهای کمکی دشمن به منطقه رسیدند که هدف سلاح دهشکۀ مجاهدین قرار گرفته و متحمل تلفات شدند .

2015/6/3

Related posts