دلو 13 1401

هلمند : یک تانک اجیران  درنوزاد نابود گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز ، یک تانک اجیران درمنطقه جازی کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار تانک دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/6/12

 

Related posts