دلو 12 1401

هلمند : کشته وزخمی 2 عسکر دشمن درناوه

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت هلمند خبرداده اند که حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز ، گزمۀ پیاده عساکر اجیر را درمنطقه سرخدوز ازمربوطات ولسوالی ناوه هدف انفجار ماین قرار داده اند .

دراین انفجار عسکر دشمن  جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

2015/6/10

Related posts