دلو 12 1401

هلمند : کشته وزخمی شدن 3 عسکر دشمن درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 5 بجه عصر روز گذشته ، یک موتر زرهی عساکر اردوی اجیر درمنطقه گارو ازمربوطات ولسوالی سنگین هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده و2 عسکر درآن جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

2015/8/14

Related posts