دلو 09 1401

هلمند : پیوستن یک تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 3 بجه بعد ازظهر روز گذشته ، یک تن پولیس ( سمیع الله ولد محمود آغا ) درمنطقه پوزی ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/8/19

Related posts