دلو 12 1401

هلمند : مجاهد نفوذی با سلاح و مهمات نزد مجاهدین بازگشت

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت 6 صبح ، در منطقۀ میرمندآب ولسوالی گریشک ، یک تن مجاهدین نفوذی ، از پوستۀ دشمن بهمراه یک میل پیکا ، یک دوربین و پانته به نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشته است .

2015/6/2

 

Related posts