دلو 12 1401

هلمند : دو اربکی در مارجه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 7 صبح ، در منطقۀ قاری صدی ولسوالی مارجه ، گزمۀ پیادۀ ملیشه های اجیر اربکی هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار یک اربکی جابجا بهلاکت رسید و یک تن دیگر بشدت زخمی شد .

2015/8/24

Related posts