دلو 13 1401

هلمند :  درحمله برپوسته درباباجی 4 عسکر اردوی اجیر کشته وزخمی شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه شام روز گذشته ، عساکر اردوی اجیر درجوار پمپ عبدالعزیز ازمربوطات بابا جی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت هدف هاوان چریکی وبمب های دستی قرار گرفته اند .

دراین عملیات 4 عسکر دشمن کشته وزخمی شده اند .

2015/6/11

Related posts