دلو 13 1401

هلمند : حمله بر گزمۀ دشمن در مارجه

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 5 بامداد ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در ولسوالی مارجه مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که در منطقۀ سیستانی صورت گرفت، درطی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015/8/28

Related posts