دلو 14 1401

هلمند : اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شان در سنگین فرار کردند

خبرهای رسیده از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب منسوبین پولیس به اصطلاح نظم عامه ، در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین ، یک پوستۀ مهم و کلان شان را تخلیه نموده و پا بفرار گذاشته اند .

مجاهدین هنگام فرار دشمن ، بر آنان حمله نمودند که در طی آن 3 تن از اجیران کشته و زخمی شدند .

2015/6/6

 

Related posts