دلو 14 1401

هلمند : اجیران از5 پوستۀ شان درنوزاد فرار کردند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه دیشب ، اجیران از3 پوستۀ شان درمناطق انگرک کاریز وگرمه کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد  گریخته اند وهمچنان دیشب عساکر دشمن ازدو پوستۀ شان درمربوطات مرکز ولسوالی مذکور فرار کرده اند .

2015/7/29

Related posts