دلو 09 1401

هلمند : اجیران از یک قرارگاه مهم شان در موسی قلعه فرار کردند و ادعای شان حقیقت ندارد

مسئولین جهادی ولسوالی موسی قلعۀ ولایت هلمند می گویند ، آن ادعای دشمن که به رسانه ها داده اند به هیچ وجه حقیقت ندارد .

روز گذشته ادارۀ اجیر دست به بمباران هوایی زد که در اثر آن فقط چند تن از افراد ملکی بشهادت رسیدند و حملۀ تعرضی دشمن اجیر با شکست فضیحت باری مواجه گردید .

افراد مورال باختۀ دشمن اجیر روز گذشته در مربوطات ولسوالی موسی قلعه روز گذشته یک قرارگاه مهم شان ( قرارگاه حبیب ) را تخلیه کرده و با از استفاده از تاریکی شب پا بفرار گذاشتند .

2015/8/28

Related posts