دلو 13 1401

هلاکت 2 عسکر در ولسوالی سیداباد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برعساکر اردوی اجیردر منطقه لوره ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حملهساعت 11 چاشت امروز هنگامی صورت گرفت که عساکر دشمن غرض خنثی ساختن ماین آمده بودند و2 عسکر دشمن کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts