دلو 14 1401

هلاکت یک عسکر در ولسوالی غازی آباد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه زیارت ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts