دلو 18 1401

هرات : یک تانک در شیندند منفجر شد

روز گذشته حوالی ساعت 4 عصر، یک تانک اردوی اجیر در ولسوالی شیندند ولایت هرات هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار که در منطقۀ سنوغوند صورت گرفت، تانک دشمن تخریب گردید و 3 عسکر اجیر در آن بهلاکت رسیدند .
2015/5/31

Related posts