دلو 09 1401

هرات : یک تانک  درشیندند تخریب ، 2 عسکر هلاک ویک دیگر زخمی شد

ازولایت هرات خبر رسیده است که حوالی ساعت 6 بجه عصر روز گذشته ، یک تانک عساکر اردوی اجیر درمنطقه دنده کاریز ازمربوطات ولسوالی شیندند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار تانک دشمن تخریب گردیده و2 عسکر درآن جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

2015/6/11

Related posts