دلو 09 1401

هرات : کشته وزخمی 5 عسکر اجیر درگذره

ازولایت هرات خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر اجیر درولسوالی گذره درگیری مسلحانه رخ دده است .

این درگیری ساعت 4 بجه بعد ازظهر روز گذشته درمنطقه سیاوشان ازمربوطات ولسوالی گذره زمانی بوقوع پیوست که عساکر اجیر بقصد اجرای عملیات بمنطقه مذکور آمده بودند .

دراین درگیری یک تانک دشمن تخریب گردیده و2 عسکراجیر درآن جابجا کشته شده و3 دیگر بشدت زخمی شده اند .

2015/8/11

Related posts