دلو 09 1401

هرات : درگیری شدیدی با دشمن در پشتون زرغون جریان دارد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 4 بجه ، در منطقۀ دشت بالای ولسوالی پشت زرغون ، پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت .

خبرمی افزاید که در جریان درگیری، نیروهای کمکی دشمن به منطقه آمدند که در اثر آن درگیری شدت یافت .

مسئولین جهادی می گویند که هم اکنون نیز در منطقه درگیری شدیدی جریان دارد و جزئیات آن متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

2015/5/28

Related posts