دلو 13 1401

هرات : درحمله برپوسته درچشت 3 عسکر دشمن کشته شدند

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت هرات خبرداده اند که حوالی ساعت یک بجه دیشب ،  یک پوستۀ دشمن را درمنطقه کورکی ازمربوطات ولسوالی چشت مورد حمله مسلحانه قرارداده اند .

دراین حمله 3 تن ازاجیران جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

دردوران جنگ 3 تن ازمجاهدین هم زخم برداشته اند .

دراین حمله یک پایه مخابره و 1000 مرمی کلاشنکوف نیز بغنیمت مجاهدین درآمده است .

2015/7/25

Related posts