دلو 13 1401

هاوان های کورکورانهءحکومت مشترک و تلفات ملکی

براساس راپور آژانس اسلامی افغان دو روز قبل بتاریخ آپریل 14 در اطراف ولسوالی تگاب ولسوالی ولایت کاپیسا جنگ بین عساکر حکومتی و طالبان صورت گرفت، در جریان درگیری در نتیجهء انداخت های کورکورانهء عساکر حکومتی یک مرمی بر منزل ملکی اصابت نمود که در نتیجهء آن پانزده تن افراد ملکی کشته و زخمی شدند.

در واقعهء مذکور چهارتن از کودکان، دو زن و دو مرد شهید گردیده و هفت تن دیگر از باشندگان ملکی محل زخمی شدند. میزائیل هاوان در قریهء سین زی بر منزل سمیع الله اصابت نمود که تمام قربانیان مذکور اعضای یک خانواده بودند.

در این اواخر در فیرهای هوائی توپخانه های نیروهای حکومتی در بخش های مختلف کشور، تلفات ملکی زیانهای جانی و مالی سنگینی به هموطنان ما وارد گردیده است.

در حملات توپخانه ای قوتهای حکومتی بتاریخ اول سال 2015 میلادی تنها در یک ولسوالی ولایت هلمند در فیر هاوان عساکر یکصد و پنجاه (150) تن از هموطنان ملکی کشته و زخمی شدند، حادثه زمانی بوقوع پیوست، این ظلم و وحشت زمانی بوقوع پیوست که در منطقهء باینزی، ساروان قلعه ولسوالی سنگین عساکر پوسته های اطراف بر منزل محمد آکا که برای مراسم عروسی پسرش، جشنی را ترتیب داده بود، هاوان را بر منزل او شلیک کردند که بنابر گفته های شاهدان عینی بیش از شصت و پنج(65) تن از هموطنان ملکی که اکثریتشان زنان و کودکان بودند، شهید شدند و بیش از صد (100) تن زخمی شدند. مقامات حکومتی ولایت هلمند نیز رویداد مذکور را تائید کرده و پذیرفته اند که این واقعه از جانب عساکر انها انجام شده است.

بتاریخ 6 جنوری در منطقهء شغزو کاریز ولسوالی نوزاد ولایت هلمند مرمی هاوانی که از جانب عساکر حکومتی فیر شده بود بر منزل محمد صادق آکا اصابت کرد، در این حملهء میزائیلی یک کودک شهید گردیده و سه زن و یک کودک دیگر زخمی شدند.
بتاریخ 6 جنوری در منطقهء خلج ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی در نتیجهء فیر مرمی های هاوان عساکر داخلی یک دختر یازده ساله شهید گردید.

بتاریخ 12 جنوری در مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست در نتیجهء انداخت مرمی های هاوان عساکر داخلی سه دختر زخمی شدند.

بتاریخ 17 جنوری در منطقهء مارو ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در پی انداخت مرمی های هاوان عساکر حکومتی سه فرد ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 28 جنوری در ساحات خواجه خدر و شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فـــــراه در نتیجهء فیر هاوان عساکر داخلی ده(10) تن از هموطنان ملکی زخمی شدند.
بتاریخ 8 فبروری در ساحهء جر ولسوالی معروف ولایت قندهار در نتیجهء انداخت هاوان یک کودک به شهادت رسید.
بتاریخ 21 در قریهء دانیز ولسوالی شینکی ولایت زابل در پی فیر مرمی هاوان که بر یک خانه در همان محل اصابت کرد یک محاسن سفید و یک کودک زخمی گردیدند.

بتاریخ 24 در مناطق انارجوی، سین زیه، کرم خیل، قورغل، تترخیل و ملایان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در نتیجهء انداخت کوکورانهء هاوان بشمول زنان و کودکان 7 تن زخمی شدند.

بتاریخ 27 در منطقهء خنجر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بعد از انداخت هاوان که بر منزل مسکونی اصابت کرد یک کودک شهید و چهار کودک دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 2مارچ در ساحهء وای کوندی منطقهء جلاله ولسوالی غازی آباد ولایت کونردر نتیجهء فیر هاوان عساکر داخلی دو کودک یک خانواده شهید شدند.

بتاریخ 10 در ساحهء کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فــــراه در پی انداخت های توپخانه ای عساکر داخلی یک فرد ملکی شهید و دو تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 23 در ساحهء قلعه قاضی در نزدیکی مرکز شهر غزنی در فیر هاوان عساکر داخلی پنج (5) تن از کودکانی که در میدان کرکت مشغول بازی بودند، شهید گردیده و هفت (7) تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 26مارچ در نتیجهء اصابت مرمی هاوان عساکر داخلی بر منزلی در منطقهء علی قلعه ولسوالی دهیک ولایت غزنی چهار کودک یک خانواده به شهادت رسیده و بشمول دو کودک چهار زن زخمی شدند.

بتاریخ 30 در ساحهء سرده ولسوالی شلگر ولایت غـزنی در نتیجهء فیر هاوان عساکر داخلی یک فرد ملکی به شهادت رسیده و چهار تن دیگر زخمی شدند.

در جریان سه ماه گذشته ارقام فوق الذکر در مورد تلفات ملکی تنها و تنها محصول حملات توپخانه ای و انداخت های کورکورانهء عساکر داخلی است، علاوه بر این در جریان یورش های شبانه، عملیات ها، بمباری ها و حملات مستقیم عساکر حکومت مشترک و نیروهای اشغالگر تعداد کثیری از هموطنان ملکی و بیگناه ما به شهادت رسیده اند، و همچنین تعداد بیشماری دستگیر، زندانی و لت و کوب (شکنجه) شده اند، در کنار تلفات ، زیان و خسارات فراوانی به منازل و محصولات و باغات در نتیجهء تخریب و ویران انان وارد شده است.

بتاریخ 29 رسانه خبر دادند که در جریان عملیات ذوالفقار عساکر داخلی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند منازل و حولی های صدهاتن از باشندگان منطقه بطور کامل تخریب و ویران شده اند، براساس گفته های شاهدان عینی در امتداد ده کیلومتری در جهت پائین ولسوالی سنگین نیروهای داخلی خانه ها و حولی های باشندگان را توسط بلدوزر تخریب کرده و مردم تنها توانسته اند خود و فرزندانشان را نجات دهند.

مردم تعداد و موقعیت حولی های تخریب شده از سوی حکومت را به شرح ذیل بیان کرده اند:

10 باب منزل در محلهء (مسجد) حاجی نعمت الله

30 باب منزل در محلهء پیروزو

23 باب منزل در محلهء (مسجد) حاجی نورمحمد صاحب

12 باب منزل در شیلهء حاجی ظاهر

50 باب منزل در محلهء چمنان

17 باب منزل در قریهء حاجی عبدالرحمن

27 باب منزل در محلهء احمد زو و مسجد مولوی محی الدین

28 باب منزل در قریهء حاجی میراجان

10 باب منزل در قریهء حاجی شاغاسی

10 باب منزل در قریهء حاجی محمد گل

20 باب منزل در منطقهء گمبتو

9 باب منزل در قریهء حاجی خدایداد

40 باب منزل در منطقهء شیلهء حاجی گل

50 باب منزل در منطقهء شیلهء حاجی گل بابا

30 باب منزل در منطقهء شیلهء حاجی حمیداالله آکا

50 باب منزل در شیلهء حاجی درانی

20 باب منزل در شیلهء حاجی کریم

20 باب منزل در محلهء مسجد مولویانو

10 باب منزل در محلهء (مسجد) حاجی عبدالحکیم

10 باب منزل در محلهء آنتن موبائیل

40 باب منزل در شیلهء شکر و مسجد حاجی محمدرسول

20 باب منزل در مسجد مولوی ملوک

50 باب منزل در قریهء حاجی رحم الدین

30 باب منزل در قریهء حاجی ملا صمد

20 باب منزل در قریهء حاجی لالی آغا

5 باب منزل در منطقهء دشت در قریهء مستری صاحب

30 باب منزل در قریهء حاجی ملا سعدالله

10 باب منزل در محلهء (مسجد) موسی جان سرخ

در منطقهء بریشنا کوت به سمت پائین دو قریه را به شکل کامل تخریب کردند.

 

در مقابل این ظلم و وحشت عساکر اجیر رژیم دست نشانده ، باشندگان ، بزرگان و متنفذین به کرات صدای اعتراض و دادخواهی خود را بلند کردند، حتی فریادهای خود را تا قندهار و کابل رساندند اما هیچکس صدای مظلومیت آنان را نشنید، انها میگویند که با خبرنگار بی بی سی در قندهار نیز در مورد این وحشت و مظالم حکومت صحبت کردند، اما میگویند که خبرنگار برایشان گفته بود که ما اجازهء نشر اینگونه واقعات را نداریم و در ولایت هلمند نیز خبرنگاران حق نشر خبرها و راپورهای حوادث اینچنینی را ندارند، از اینرو نه به منطقه می آیند و نه هم به سخنان ما گوش میدهند.

در مجموع بعد از ایجاد حکومت مشترک توسط جان کیری وزیر آمریکائی ، ملت افغان با مشکلات و مصائب فراوانی مواجه گردیده اند، سطح تجارت و کاروبار به پائینترین حدّ خود رسیده است، بیکاری زیاد شده، قاتلان کمونیستی به پوست ها و مقامات بلندرتبه گماشته شده اند، پروژه تخریب و ویرانی آغاز گردیده، منازل و باغات و فصل ها با بلدوز تخریب شدند، زندانیان دوباره به محبس بگرام منتقل شدند، عملیات و یورش های شبانه افزایش یافتند، مناطق و ساحات مسکونی بطور هدفمند مورد حملات توپخانه ای قرار میگیرد، که مصیبت تگاب نمونهء آخر آن است.

Related posts