دلو 14 1401

نیمروز : 9 تن از اجیران در طی حمله بر کاروان والی در چخانسور کشته و مجروح شدند

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت نیمروز خبر داده اند که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، کاروان والی اجیر را در منطقۀ خادو ولسوالی چخانسور ، ابتدا هدف 4 حلقه ماین و سپس مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .
در این عملیات که نیم ساعت دوام کرد، طبق معلومات ابتدایی ،4 تن از اجیران در آن بهلاکت رسیده و 5 تن دیرگ مجروح شده اند و یک موتر رینجر شان نیز تخریب گردیده است .
2015/5/31

Related posts