دلو 12 1401

نیمروز : 4 عسکر دشمن در خاشرود بهلاکت رسیدند

گذارش های رسیده از ولایت نیمروز حاکی است که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، در منطقۀ پشت حسن ولسوالی خاشرود ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجارهای پی درپی دو حلقه ماین قرار گرفته است .

در این انفجارها 4 عسکر دشمن جابجا بهلاکت رسیده اند

2015/6/4

Related posts