دلو 09 1401

نیمروز : یک موتر کرولا از دشمن در دلارام بغنیمت گرفته شد

گذارش های رسیده از ولایت نیمروز حاکی است که روز گذشته حوالی ساعت 11 و نیم ظهر، در بازار ولسوالی دلارام ، مجاهدین چریک امارت اسلامی با دستان خالی ، یک موتر کرولا را از دشمن اجیر بغنیمت گرفته و بسلامت نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشتند .

در این عملیات ، موتروان دشمن پا بفرار گذاشت  ، و مجاهدین در موتر یونیفارم و مقداری مهمات نیز بغنیمت گرفتند .

2015/6/9

Related posts