دلو 12 1401

نیمروز : یک تانک در دلارام تخریب گردید و 3 عسکر بقتل رسیدند

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در منطقۀ نهالان ولسوالی دلارام هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار 2 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند .

پس از این انفجار، یک تانک اردو ی اجیر به محل انفجار رسید که هدف انفجار مشابهی قرار گرفت .

در این انفجار تانک دشمن تخریب گردید و یک عسکر اجیر در آن بهلاکت رسید .

مجاهدین می گویند که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر نیز در همین منطقه عساکر پیادۀ دشمن را هدف انفجار دیگری قرار داده اند که البته از تلفات وارده به دشمن در این انفجار اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015/5/26

Related posts