دلو 12 1401

نیمروز : بریک پوستۀ عساکر اجیر درخاشرود حمله صورت گرفت

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت نیمروز خبرداده اند که حوالی ساعت 10 بجه دیشب ، یک پوستۀ دشمن را درمنطقه رضی ازمربوطات ولسوالی خاشرود مورد حمله مسلحانه قرارداده اند .

دراین حمله  به دشمن خسارات زیاد وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون اطلاعی دردست نیست .

2015/8/13

Related posts