دلو 12 1401

نورستان: پوسته های دشمن در کامدیش مورد حمله سلاح های ثقیله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن در نزدیک قریه کامدیش ولسوالی کامدیش ولایت نورستان حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز آغاز گردید، نبرد تا 8 صبح ادامه یافت که در حمله از سلاح های هاوان، هفتادپنج وموشک استفاده میگردید که دراثران، ساختمان مراکزدشمن خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts