دلو 13 1401

نورستان: عساکر دشمن در وانت وایگل یک تن از سران قومی را به شهادت رساندند

به اساس خبر، عساکر به اصطلاح امنیت ملی در ولسوالی وانت گل ولایت نورستان، حاجی عبدالبصیر یک تن از سران قومی را به شهادت رساندند

این وحشی ها صبح دیروز حاجی عبدالبصیر فرزند حاجی حسن را درمنطقه بیله با ضرب گلوله به شهادت رساندند.

وی درحالی شهید گردید که شمار زیاد مشران قومی حمایت شان را از امارت اسلامی اعلام داشتند ودشمن میخواهد  با کشتار مشران قومی مردم را از کنار مجاهدین دور کرده وبین آنان ومجاهدین نفرت ایجاد نمایند.

Related posts