دلو 12 1401

ننگرهار: 7 تن اربکی در سرخرود کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان یک نبرد، 7 تن اربکی را در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به قتل رساندند.

نبرد ساعت 9 صبح امروز درمنطقه شمشپور صورت گرفت ، نبرد مدت 4 ساعت ادامه یافتکه درنتیجه ان، 3 تن اربکی کشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts