دلو 13 1401

ننگرهار: 4 عسکر در سرخرود کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه عصر امروز درنزدی قل کرسو صورت گرفت، نبرد تا 2 ساعت ادامه یافت که دراثران، 4 عسکرکشته و6 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts