دلو 09 1401

ننگرهار: 3 عسکردر بتی کوت کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اردوی اجیر در منطقه فارم سی ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز درسرک فرعی قریه عمیرخانی صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts