دلو 13 1401

ننگرهار: 2 تانگ در شیرزاد تخریب و4 عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، دو تانگ زرهدار اردوی اجیر در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجارنخست ساعت 7 سام دیروز درمنطقه قل ساخی صورت گرفت وتانگ تخریب گردید وانفجار دومی ساعت 11 وسی دقیقه در منطقه گودر صورت گرفت که دراثران، هردو تانگ دشمن کاملا تخریب گردید ویک عسکر دران کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts