دلو 09 1401

ننگرهار: یک پوسته دشمن در مهمندره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه غزگی گندو ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، 3 عسکردشمن زخمی شدند.

Related posts