دلو 12 1401

ننگرهار: یک پوسته دشمن در سرخرود مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه فتح اباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts