دلو 18 1401

ننگرهار: یک رینجر در خیوه نابود ویک عسکردران کشته شد

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر درمنطقه شگی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 5 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts