دلو 14 1401

ننگرهار: کاروان وسائط والی در سرخرود مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر وسائط سلیم خان قندوزی والی ولایت اداره اجیر در ننگرهار  مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت یک ظهر امروز درمنطقه خیرآباد ولسوالی سرخرود هنگامی صورت گرفت که با شماری از منسوبی دولتی به منطقه چمتله آمده بودند، نبرد نیم ساعت ادامه یافت که دراثران، 4 عسکرکشته وزخمی شدند وشماری از وسائط دشمن خساره مند گردید.

Related posts