دلو 09 1401

ننگرهار: پوسته دشمن در سرخرود مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در شمشپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

خبرمی گوید، اجساد کشته وزخمی دشمن توسط رینجر ها انتقال داده شد.

Related posts