دلو 18 1401

ننگرهار: عساکرشدمن در مهمندره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر سپیشل فورس درمنطقه مارابات غوندی ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران،یک رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران زخمی شدند.

Related posts