دلو 14 1401

ننگرهار: درحمله بر مقر ولسوالی شیرزاد، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح دیروز صورت گرفت ویک تن پولیس کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts