دلو 09 1401

ننگرهار: درحمله بر قرارگاه دشمن درحصارک، 4 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قرارگاه دشمن در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حملات تعرضی انجام یافت .

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه تنگی ناور صورت گرفت ، نبرد مدت 3 ساعت ادامه یافت که دراثران،یک عسکرکشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts