دلو 13 1401

ننگرهار: درحمله بریک پوسته در مهمندره، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته پولیس در ولسوالی مهمندره ولایت ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts