دلو 14 1401

ننگرهار: دراثر دو انفجار در شیرزاد 7 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، دو انفجارمهیب عساکر اردوی اجیر درمنطقه کولالان ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هدف قرار داد.

انفجار نخست ساعت 5 عصر دیروز بریک رینجر صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکردران کشته و2 تن دیگرزخمی شدند.

انفجار دومی برآنعده عساکردشمن صورت گرفت که غرض انتقال اجساد کشته وزخمی حادثه اول آمدند، که در نتیجه انف 4 عسکر دشمن مرگبار زخمی شدند.

Related posts