دلو 14 1401

ننگرهار: دراثر اتش توپخانه دشمن در حصارک، 10 باب منزل ویک موتر از بین رفت

به اساس خبر، دراثر آتش توپخانه عساکر اردوی اجیر در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار، 10 باب منزل ویک عراده موتر افراد ملکی از بین رفت.

حمله توپخانه دشمن ساعت 12 ظهر امروز که برمنازل ملکی در منطقه ناصرخیل صورت .

Related posts