دلو 12 1401

ننگرهار:در ولسوالی های شیرزاد وخوگیانی طی یک ماه گذشته 15 تانگ و 9 رینجر نابود و92 عسکر کشته وزخمی شدند

گذارشات ازولایت ننگرهار حاکی است ، آن قوای عملیاتی دشمن که متشکل از شمار زیاد، عسکر،پولیس واربکی  بود، با غرور زیاد با حمایت تانگ های  زرهدار ورینجر های محاربوی  به ولسوالی های شیرزاد وخوگیانی آمده بودند، ساعت یک بعد ازظهر امروز با تحمل تلفات سنگین جانی ومالی پای به فرار نهادند.

قوای عملیاتی متذکره درجریان یک ماه گذشته در مربوطات آن ولسوالی ها  مورد حملات سنگین مسلحانه ،فدایی وانفجارات بمی قرار گرفتند.

به اساس قول شاهدان عینی، درجریان یک ماه گذشته دست کم 9 تانگ،5 عراده رینجر کاملا نابود گردید و57 تن از افراد مزدور دشمن کشته وزخمی شدند.

همچنان در ولسوالی شیزاد 6 تانگ، 4 رینجر نابود و35 عسکرکشته وزخمی شدند که جمعا در هردو ولسوالی 15 تانگ  و9 رینجر نابود و92 عسکر ، پولیس واربکی کشته وزخمی شدند.

قابل ذکر است که عساکر مزدور 15 تن از افراد ملکی را نیز شهید و13 تن دیگر را زخمی نمودند انا لله وانا الیه راجعون. قوای مذکور دشمن ساعت یک بعد ازظهر امروز از هردو ولسوالی درحالی فرار نمودند که جز از تلفات دیگر هیچ نوع دست آوردی نداشتند.

Related posts